NIEDOSTĘPNE

MARZEC

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

Skiturowe safari w Swanetii - najlepsze miejsca

Apartamenty w Gudauri

Skitury w Gudauri i pod Kazbekiem

Skiturowa wyprawa na Lailę - Swanecki czterotysięcznik

Skiturowe wejście na Kazbek - 100% wysokogórskiej przygody

NIEDOSTĘPNE

Wiosna w Kazachstanie

Instruktorzy w Gudauri

NIEDOSTĘPNE

NIEDOSTĘPNE

MARZEC

Skitury w Iranie i wejście na Sabalan

LUTY

Skitury w górach Kackar (Turcja)

NIEDOSTĘPNE